HourDayMonthYear3 - 13
Ren
+Water

Wu
Horse

Yi
-Wood

Hai
Pig

Wu
+Earth

Shen
Monkey

Ding
-Fire

You
Rooster

Ding
-Fire

Wei
Goat

© Fourpillars.net