HourDayMonthYear2 - 12
Bing
+Fire

Wu
Horse

Ding
-Fire

Hai
Pig

Ji
-Earth

You
Rooster

Ren
+Water

Yin
Tiger

Geng
+Metal

Xu
Dog

© Fourpillars.net