HourDayMonthYear5 - 15
Ren
+Water

Wu
Horse

Yi
-Wood

Mao
Rabbit

Ji
-Earth

Wei
Goat

Wu
+Earth

Xu
Dog

Geng
+Metal

Shen
Monkey

© Fourpillars.net