HourDayMonthYear5 - 15
Ren
+Water

Wu
Horse

Geng
+Metal

Xu
Dog

Yi
-Wood

Mao
Rabbit

Wu
+Earth

Xu
Dog

Bing
+Fire

Chen
Dragon

© Fourpillars.net