HourDayMonthYear5 - 15
Bing
+Fire

Wu
Horse

Ding
-Fire

Si
Snake

Xin
-Metal

You
Rooster

Wu
+Earth

Xu
Dog

Ren
+Water

Xu
Dog

© Fourpillars.net