HourDayMonthYear5 - 15
Wu
+Earth

Wu
Horse

Gui
-Water

Chou
Ox

Xin
-Metal

Hai
Pig

Ding
-Fire

You
Rooster

Geng
+Metal

Xu
Dog

© Fourpillars.net