GiờNgàyThángNăm
丙 bính
+ Hỏa


Ngọ

丁 đinh
- Hỏa


Mão

丁 đinh
- Hỏa


Dậu

辛 tân
- Kim


Sửu


                    © 4P