GiờNgàyThángNăm
壬 nhâm
+ Thủy


Ngọ

乙 ất
- Mộc


Hợi

戊 mậu
+ Thổ


Thân

丁 đinh
- Hỏa


Dậu


                    © 4P