GiờNgàyThángNăm
丙 bính
+ Hỏa


Ngọ

壬 nhâm
+ Thủy


Ngọ

辛 tân
- Kim


Mùi

甲 giáp
+ Mộc


Thìn


                    © 4P