ชั่วโมงวันเดือนปี
丙 Bing
+ ไฟ

午 Wu
มะเมีย

丁 Ding
- ไฟ

卯 Mao
เถาะ

丁 Ding
- ไฟ

酉 You
ระกา

辛 Xin
- โลหะ

丑 Chou
ฉลู


                    © 4P