ชั่วโมงวันเดือนปี
庚 Geng
+ โลหะ

午 Wu
มะเมีย

己 Ji
- ดิน

亥 Hai
กุน

甲 Jia
+ ไม้

子 Zi
ชวด

癸 Gui
- น้ำ

卯 Mao
เถาะ


                    © 4P