ชั่วโมงวันเดือนปี
甲 Jia
+ ไม้

午 Wu
มะเมีย

丙 Bing
+ ไฟ

戌 Xu
จอ

丙 Bing
+ ไฟ

寅 Yin
ขาล

己 Ji
- ดิน

亥 Hai
กุน


                    © 4P