ชั่วโมงวันเดือนปี
甲 Jia
+ ไม้

午 Wu
มะเมีย

辛 Xin
- โลหะ

巳 Si
มะเส็ง

庚 Geng
+ โลหะ

申 Shen
วอก

戊 Wu
+ ดิน

戌 Xu
จอ


                    © 4P