ชั่วโมงวันเดือนปี
丙 Bing
+ ไฟ

午 Wu
มะเมีย

壬 Ren
+ น้ำ

午 Wu
มะเมีย

辛 Xin
- โลหะ

未 Wei
มะแม

甲 Jia
+ ไม้

辰 Chen
มะโรง


                    © 4P