ชั่วโมงวันเดือนปี
戊 Wu
+ ดิน

午 Wu
มะเมีย

癸 Gui
- น้ำ

丑 Chou
ฉลู

癸 Gui
- น้ำ

丑 Chou
ฉลู

丁 Ding
- ไฟ

酉 You
ระกา


                    © 4P