ชั่วโมงวันเดือนปี
丙 Bing
+ ไฟ

午 Wu
มะเมีย

丁 Ding
- ไฟ

亥 Hai
กุน

丙 Bing
+ ไฟ

辰 Chen
มะโรง

戊 Wu
+ ดิน

戌 Xu
จอ


                    © 4P