ชั่วโมงวันเดือนปี
丙 Bing
+ ไฟ

午 Wu
มะเมีย

丁 Ding
- ไฟ

亥 Hai
กุน

丙 Bing
+ ไฟ

午 Wu
มะเมีย

丁 Ding
- ไฟ

酉 You
ระกา


                    © 4P