ชั่วโมงวันเดือนปี
戊 Wu
+ ดิน

午 Wu
มะเมีย

戊 Wu
+ ดิน

子 Zi
ชวด

戊 Wu
+ ดิน

午 Wu
มะเมีย

戊 Wu
+ ดิน

戌 Xu
จอ


                    © 4P