ชั่วโมงวันเดือนปี
壬 Ren
+ น้ำ

午 Wu
มะเมีย

乙 Yi
- ไม้

亥 Hai
กุน

戊 Wu
+ ดิน

申 Shen
วอก

丁 Ding
- ไฟ

酉 You
ระกา


                    © 4P