GodzinaDzieñMiesiącRok
丙 Bing
+Ogień

午 Wu
Koñ

丁 Ding
-Ogień

亥 Hai
Œwinia

丙 Bing
+Ogień

午 Wu
Koñ

丁 Ding
-Ogień

酉 You
Kogut


                    © 4P