JamHariBulanTahun
戊 Wu
+Tanah

午 Wu
Kuda

癸 Gui
-Air

未 Wei
Kambing

庚 Geng
+Logam

戌 Xu
Anjing

丁 Ding
-Api

酉 You
Ayam


                    © 4P