שעהיממהחודששנה
戊 Wu
אדמה+

午 Wu
סוס

戊 Wu
אדמה+

子 Zi
חולדה

戊 Wu
אדמה+

午 Wu
סוס

戊 Wu
אדמה+

戌 Xu
כלב


                    © 4P