שעהיממהחודששנה
丙 Bing
אש+

午 Wu
סוס

丁 Ding
אש-

卯 Mao
ארנבת

丁 Ding
אש-

酉 You
תרנגול

辛 Xin
מתכת-

丑 Chou
שור


                    © 4P