שעהיממהחודששנה
壬 Ren
מים+

午 Wu
סוס

庚 Geng
מתכת+

午 Wu
סוס

乙 Yi
עץ-

酉 You
תרנגול

庚 Geng
מתכת+

子 Zi
חולדה


                    © 4P