שעהיממהחודששנה
庚 Geng
מתכת+

午 Wu
סוס

甲 Jia
עץ+

寅 Yin
נמר

乙 Yi
עץ-

丑 Chou
שור

戊 Wu
אדמה+

戌 Xu
כלב


                    © 4P