שעהיממהחודששנה
庚 Geng
מתכת+

午 Wu
סוס

己 Ji
אדמה-

卯 Mao
ארנבת

辛 Xin
מתכת-

丑 Chou
שור

辛 Xin
מתכת-

丑 Chou
שור


                    © 4P