שעהיממהחודששנה
甲 Jia
עץ+

午 Wu
סוס

辛 Xin
מתכת-

巳 Si
נחש

甲 Jia
עץ+

寅 Yin
נמר

戊 Wu
אדמה+

戌 Xu
כלב


                    © 4P