שעהיממהחודששנה
戊 Wu
אדמה+

午 Wu
סוס

癸 Gui
מים-

丑 Chou
שור

辛 Xin
מתכת-

亥 Hai
חזיר

丁 Ding
אש-

酉 You
תרנגול


                    © 4P