שעהיממהחודששנה
丙 Bing
אש+

午 Wu
סוס

丁 Ding
אש-

亥 Hai
חזיר

丙 Bing
אש+

午 Wu
סוס

丁 Ding
אש-

酉 You
תרנגול


                    © 4P