שעהיממהחודששנה
丙 Bing
אש+

午 Wu
סוס

丁 Ding
אש-

巳 Si
נחש

辛 Xin
מתכת-

酉 You
תרנגול

戊 Wu
אדמה+

戌 Xu
כלב


                    © 4P