ΏραΗμέραΜήναςΈτος
丙 Bing
+Φωτιά

午 Wu
Αλογο

丁 Ding
-Φωτιά

亥 Hai
Κάπρος

丙 Bing
+Φωτιά

午 Wu
Αλογο

丁 Ding
-Φωτιά

酉 You
Πετεινός


                    © 4P